• Anasayfa
 • Nisâ  suresi
 • Nisâ  156
 • Nisâ Suresi 156. Ayet Meali

  وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَٰنًا عَظِيمًا
  Ve bi kufrihim ve kavlihim alâ meryeme buhtânen azîmâ(azîman).
  (156-157) Bir de inkârlarından ve Meryem’e büyük bir iftira atmalarından ve “Biz Allah’ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük” demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı: (156-157) Bir de inkârlarından ve Meryem’e büyük bir iftira atmalarından ve “Biz Allah’ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük” demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.
 • Diyanet Vakfı: Bir de inkâr etmelerinden ve Meryem´in üzerine büyük bir iftira atmalarından;
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş): Yine inkarları ve Meryem´e büyük bir iftirada bulunmaları
 • Elmalılı Hamdi Yazır: (Kalblerinin mühürlenmesinin diğer bir sebebi de İsa´yı) inkâr etmeleri ve Meryem´e büyük bir iftirada bulunmalarıdır.
 • Ali Fikri Yavuz: Bir de o Yahudî’lerin İsa’yı inkâr etmeleri ve Meryem’e zina isnâdı ile büyük bir iftirada bulunup aleyhine sözleri,
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Orijinal): Yine küfürleri ve Meryeme karşi azîm bir bühtan söylemeleri
 • Fizilal-il Kuran: Kafirliklerinden dolayı ve Meryem´e büyük iftira atmalarından dolayı.
 • Hasan Basri Çantay: Bir de onların (Îsâyı) inkâr ile kâfir olmaları, Meryemin aleyhhinde büyük iftira atıb söylemeleri.
 • İbni Kesir: Küfür etmeleri ve Meryem´e büyük iftirada bulunmalarından.
 • Ömer Nasuhi Bilmen: Ve küfürleri sebebiyle ve Meryem hakkında pek büyük bir iftirada bulunmaları sebebiyle (lânete uğramışlardır).
 • Tefhim-ul Kuran: (Bir de) Küfre sapmaları ve Meryem´in aleyhinde büyük bühtanlar söylemeleri.